Rouw

Vermoeid,
moe gestreden
leg ik mij,
niets meer op te houden,
neer